Dictionaries | References

टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड

लहान मुले एखादा पदार्थ आपण खात असतां, दुसर्‍या मुलास न मिळाला म्‍हणजे त्‍यास चिडविण्याकरितां असे म्‍हणतात.

Related Words

टुकटुक   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   भाजणें-भाजला पापड न मोडणें   खा खा सुटणें   एकादशीला खरवड आणि द्वादशीला भजे पापड   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   मी तूं करणें   खा करणें   मज्वा सारखी तूं जा   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   मी मी आणि कुचल्याची बी   हा-हा मी का तो मी   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   मेकुड   करा सेवा, खा मेवा   नवशिका or खा   तारका or खा   पाप़ड   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   सभा हंसली माकड हंसलें   तूं करीत जा कटकट   माकड म्हणतें माझी गांड लाल   तालुका-खा   सांकड -घर सांकड, बाईल माकड   आंबसुका-खा   विलायत-विलायती झांपड नि तिनें आपले-पणाचा भाजला पापड   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   माकड खोकला   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   रमारम or मी   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   आंबसुका-खा   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   एकादशीला खरवड आणि द्वादशीला भजे पापड   कडाका-खा   खोका or खा   खोका-खा   गडका or खा   घर सांकड, बाईल माकड   तूं   तडाका-खा   तारका or खा   तालुका or खा   तालुका-खा   धा, जाय तें खा   नवशिका or खा   पत्रास _   मुजाख-खा   मी तूं करणें   रूपरेषा-खा   रमारम or मी   रमारम-मी   विलायत-विलायती झांपड नि तिनें आपले-पणाचा भाजला पापड   शाळंका or खा   सांकड -घर सांकड, बाईल माकड   साळोंका or खा   हूं तर भांडीं घास तूं   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP