Dictionaries | References

ठकास ठक बनणें


जशी व्यक्ती असेल तसेच तिच्याशी वर्तन करावे. शठे साठय्‌म। समाचरेत्‌। दुष्‍टे दुष्‍टं समाचेरत्‌।

Related Words

ठक   बनणें   बनिया मारे जानको, ठक मारे अजानको   मठ-मठ, मठसंस्था होणें-बनणें   असतां कोणी ठक, न म्हणे मी आहे देख   ठकास ठक बनणें   बनणें-बनीं बनणें   सगर-सगराचें नगर अन्‍ नगराचें सगर बनणें   (हातांतलें) बाहुलें बनणें   हात न बनणें   फकीर बनणें   चांगले प्रमाण ठकास मानवत नाहीं   मूस-मूस उतरणें-ओतणें-काढणें बनणें   ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे   ठक, महाठक आणि निवारण्या   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   मूस उतरणें- ओतणें -काढणें -बनणें   लाल-लाल बनणें   ठकपणाविना कांही, ठक मानी कीं होत नाहीं   ठक ठकाला फसवील, तो इतरां कां न ठकवील   चाट बनणें   ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी   ठकास ठक बनणें   हात न बनणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP