Dictionaries | References

ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज

नेहमी कोठा साफ ठेवला, पायांना शेक दिला, मस्‍तक थंड ठेवले तर वैद्याची गरज लागत नाही व अशा वागण्यांत आपलाच फायदा आहे. Keep the bowels open, the head cool and the feet warm
and a fig for physician. -सवि २०६५.

Related Words

ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   पोट तडीस लागणें   पाठ पोट सारखें होणें   पोट सुटणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   जळता पाय जाळणें   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   आत्माराम गार करणें   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   पापानें पाय धुणें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   देड बुदवंताक पोट रितें   लबाडीवर पोट भरणें   आधीं पिठोबा मग विठोबा   झाड थोडें वेरवी, मग तें कापवी   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   दुखतें पोट, म्हणे कवाड लोट   साफ-साफ करणें   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   अगोदर खाईल मग तोंड धुवील   गार होणें   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   पावसाचें पोट फुटणें   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   तिसरा पाय   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   सप्तसमुद्र शोधून गार मिळविली   उरले (लोक) त्यांनी मोडले तेंच घडावें   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   शिरीन् ‍ गार   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   नांव ठेवी लोकाला, शेंबूड आपल्या नाकाला   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आधी खेळीमेळी, मग गदारोळी   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   आधी दिवाळी मग शिमगा   संसाराचें ओझें मनाचें, पाय धरा विठोबाचे   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP