Dictionaries | References

"ठ" Words

  |  
   ठूं   ठेऊ   ठक   ठकू   ठेक   ठक ठकाला फसवील, तो इतरां कां न ठकवील   ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी   ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे   ठक, महाठक आणि निवारण्या   ठक्क   ठक्कुर   ठकठक   ठकठकें   ठुकठुक   ठुकठुकें   ठकठक or कां   ठकठकणें   ठुकठुकणें   ठकठकां   ठेकेठोक   ठकडा   ठकणें   ठुकणें   ठकणूक   ठकूताई   ठेकेदार   ठकधंदा   ठुकून   ठकपणा दोन दिवस, खरेपणा बहुवस   ठकपणाविना कांही, ठक मानी कीं होत नाहीं   ठकबाज   ठकबाजी   ठकबाजीचें घर नही बसता   ठुकरणें   ठकवणूक   ठकवणी   ठकवणी or ठकवणूक   ठकवणीचा खेळ, होत नाहीं सफळ   ठकव्या   ठकव्याज   ठकव्यापार   ठकवरा   ठकवा   ठकवाठकव   ठकविणें   ठकविद्या   ठकविद्या or ठकूविद्या   ठकसेन   ठकसौदा   ठेका   ठेका लावून देणें   ठकाई मावशी   ठकाऊ   ठकाठकी   ठकार   ठकारू   ठकारणें   ठकारा   ठकाला ठकविणें, हें योग्‍य करणें   ठकाला महाठक (भेटला)   ठकावू   ठकावणें   ठकास ठक बनणें   ठेकी   ठकोर   ठग   ठेंगू   ठेंगे मारूं, फत्ते करूं   ठेंगेठोक   ठेंगडें   ठेंगडा   ठेंगडी   ठगणें   ठुंगणें   ठेंगण   ठगणूक   ठगण्या   ठगणा   ठेंगणा   ठेंगणाठुसका   ठेंगणारेंगणा   ठगणी   ठेंगेपण   ठगबाज   ठगबाजी   ठेंगमत   ठेंगेमत   ठेंगेंमत   ठेंगमत or ठेंगेमत   ठेंगूमामा   ठेंग्या   ठेंगळणें   ठेंगळणें or ठेंगाळणें   ठगवणूक   ठगव्या   ठगवरा   ठगवा   ठेंगेवाले   ठगविणें   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP