Dictionaries | References

डोंगर करती आटापिटा, हातीं लागे उंदीर पोरटा


एकदा डोंगरास प्रसूतिवेदना होऊं लागल्‍या म्‍हणून तो फार मोठमोठ्याने ओरडू लागला व हातपाय झोडू लागला म्‍हणून आजूबाजूचे सर्व लोक तो चमत्‍कार पाहावयास जमा झाले. अखेरीस दीर्घकाळ वेदना सहन केल्‍यानंतर त्‍याच्या कुशीतून एक लहानसे उंदराचे पिटुकले बाहेर पडले. याप्रमाणें मोठा आव आणल्‍यानंतर अगदी अल्‍प गोष्‍ट घडून आली म्‍हणजे म्‍हणतात. तु०-डोंगर व्याला उंदीर झाला. पुढे पहा.

Related Words

आटापिटा पाडणें   उरी डोंगर घेणें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   मांजराला उंदीर साक्ष   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   उंदीर नाहीं मावत बिळांत आणि शेपटाशीं बोरकाट्या   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उंदीर भाजुंक मीठ ना   काजळाचा डोंगर   पेंगतें मांजर उंदीर घरीत नाहीं   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हातीं भोपळा घेणें-देणें   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   शिव्या देऊं लागे:   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   दादल्यापरीस बाईल मोठी, मुसळ घेऊन लागे पाठी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   आटापिटा   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोरटा   सूत्रें हातीं घेणें   हटाचे हातीं देणें   हातचें हातीं, हातच्या हातीं, हातो हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP