Dictionaries | References

डोंगर पोखरला, उंदीर निघाला


अतिशय परिश्रम करून फारच अल्‍प फळ हाती घेणें. फार मोठ्‌या परिश्रमाला अत्‍यंत अल्‍प फळ लाभले असतां म्‍हणतात. गाजावाजा फार मोठा पण शेवटी बाहेर पडले काय, तर अगदी क्षुल्‍लक गोष्‍ट.

Related Words

डोंगर   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   ईश्र्वराच्या नांवावर डोंगर तरतात   उंदीर बडयतां शेंपडी, घर रिकामें   उरी डोंगर घेणें   उरीं डोंगर पुरीं काट्या (काड्या) घेणें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   हॅ बिळा माल्ला खिळा, उंदीर चल्लॉ दुसर्‍या बिळा   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   डोंगर करती आटापिटा, हातीं लागे उंदीर पोरटा   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   उंदीर नाहीं मावत बिळांत आणि शेपटाशीं बोरकाट्या   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   मांजराला उंदीर साक्ष   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   उंदीर हागेल शेण थापेल   दुरून डोंगर साजरा, जवळ गेले की कांट्याकुट्या (जवळ जातांना काजरा)   बाप निघाला कामाला, बाळ आडवा झाला   डोंगर कोरून-पोखरून उंदीर काढला   काळा काळा दुस्‍स, त्‍याला उंदीर की फुस्‍स   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   घरून निघाला आणि आकाबाईच्या फेर्‍यांत पडला   कोणी खर्चले वीस, तिचा निघाला कीस   आगींतून निघाला, फुफाटयांत पडला-सांपडला   राजा निघाला बाहेरीं, वैभव त्याच्या बरोबरी   दगड बारा वर्षें पाण्यांत राहिला तरी कोरडाच (निघाला)   एके दिवशी हत्तीवर अंबारी, एके दिवशीं पायीं निघाला स्वारी   आडभिंतीची पडभिंत, पडभिंतीचा पोपडा, आणि त्यांतून निघाला खेंकडा   उंदीर मांजर   असतां मांजर अंध, उंदीर होतो धुंद   घुरप्या उंदीर   उंदीर गेला लुटी, आणल्या दोन मुळी   काडीआड डोंगर   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे (कांटेकुटे)   उंदीर मांजरा घराहून, येतो उपवाशी परतून   बोचक्यांतला उंदीर   गांवांत दाखवी मिजाशी, घरांत उंदीर उपाशी   दुरून डोंगर साजरा   डोंगर महंमदाकडे नाही आला तर महंमद डोंगराकडे जाईल   सुतान डोंगर खेडावप   उंदीर भाजुंक मीठ ना   काजळाचा डोंगर   पेंगतें मांजर उंदीर घरीत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP