Dictionaries | References

डोंगर महंमदाकडे नाही आला तर महंमद डोंगराकडे जाईल


दोघांनी मिळून जर एखादे काम करावयाचे असले आणि त्‍यांतील एक दुसर्‍याकडे गेला नाही तर दुसर्‍याने पहिल्‍याकडे येऊन पण काम साध्य करणें योग्‍य होय. म्‍हणजे कोणीतरी एकाने पड खाऊन कार्यभाग साधला पाहिजे. If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain.

Related Words

आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   ऊन पाण्यास चवी नाही   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   दिवस दारीं बाहेर आला   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   दिवस दारीं आला   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   दिवस झाडावर आला   बोकड येईल तर दाढी जाईल   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP