Dictionaries | References

डोंगर व्याला, उंदीर झाला


१. अतिशय परिश्रम करूनहि अल्प फळ हाती येणें. मोठे अवडंबर माजवून एखादे अत्यल्प कार्य करणें. एकदा एका डोंगरातून मोठा आवाज येऊ लागला म्हणून लोक भोवती गोळा झाले व त्यांनी आत काय आहे म्हणून खणून पाहिले तो एक उंदराचे बिटुकले हळूच बाहेर पडले. २. इसापनीतीत एक गोष्ट आहे. एकदा एका डोंगरास प्रसृतिवेदना होऊ लागल्यामुळे तो मोठमोठ्याने ओरडू लागला. तेव्हा सभोवतालचे सर्व लोक तो चमत्कार पाहण्यासाठी गोळा झाले व डोंगराच्या पोटातून केवढे अजस्त्र मूल बाहेर पडते याची उत्सुकतेने वाट पाहूं लागले. अखेरीस हळूच एक उंदराचे पिल्लू बाहेर पडले! याप्रमाणें अल्प गोष्टीकरितां भयंकर गाजावाजा झाला म्हणजे म्हणतात.
डोंगर व्याला आणि झाले काय तर उंदीर जन्माला आला ! मोठ्‌या उद्योगाला अल्‍पसे फल येणें.

Related Words

डोंगर   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   उंदीर बडयतां शेंपडी, घर रिकामें   उरी डोंगर घेणें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   हॅ बिळा माल्ला खिळा, उंदीर चल्लॉ दुसर्‍या बिळा   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   दादला झाला गोसावी आणि पोरें कोणीं पोसावीं   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   काल मेला आणि आज पितर झाला   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   उंदीर नाहीं मावत बिळांत आणि शेपटाशीं बोरकाट्या   मांजराला उंदीर साक्ष   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   कुणबी माजला, मराठा झाला   विंचू व्याला टोकर (टोलार) झाला   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   काजळाचा डोंगर   पेंगतें मांजर उंदीर घरीत नाहीं   उंदीर भाजुंक मीठ ना   बोचक्यांतला उंदीर   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   कोंबडा आरवला आणि आरंभ झाला कामाला   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   दंश करण्याच्या अगोदर सापाचा बंदोबस्त झाला पाहिजे   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   हातीं आला, तो लाभ झाला   फारच संतापला, इंगळासारखा लाल झाला   हत्तीचा झाला सवदा आणि अंकुशाचा पडला वांधा   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   बायकोनें केलीं कुचाळी आणि नवरा झाला गबाळी   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   आली तार, झाला ठार   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   आजा मेला नातु झाला, जमाखर्च बरोबर   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP