Dictionaries | References

डोंगर


 m  A hill. Used fig. of an arduous work, a heavy calamity &c.
डोंगराचे आंवळे व सागराचें मीठ   Improbabilities become sometimes realities.
डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   Much ado about nothing.
डोंगर खणून (पोखरून) उंदीर काढणें
अचाट परिश्रम पण त्‍याची फलश्रुति फारच अल्‍प.
अल्‍प फायद्यासाठी फार मोठी यातायात.
 पु. १ लहान पर्वत ; टेकडी ; पहाड ; घाट . २ ( ल . ) मेहनतीचे काम ; काळजी करण्यासारखा आजार ; कर्जाचा बोजा , पाप , गुण , संकट , त्रास यांचे आधिक्य . ३ ( ल . ) काजळाचा गोळा , रास ( भांड्याच्या बुडावर धरलेली ) . ४ ( को . ) डोंगराळ मुलुखांत प्रथम नाचणी पेरलेले शेत . ५ ( कों ) शुष्क ; डोंगराळ प्रदेश ; नाचणी , वरी यांसारख्या पिकांच्या उपयोगी जमीन . [ प्रा . डुंगर ; गु . डुंगर ] ( वाप्र . ) डोंगर खणून ( पोखरुन ) उंदीर काढणे - अचाट परिश्रम करुन त्याची फलश्रुति फारच अल्प झालेली दाखविणे . डोंगरावरुन उडी टाकणे - क्षुल्लक गोष्ट करणे . उदा० हलकी देणगी देणे . डोंगरी दिवा लावणे - ( पेंढारी , लुटारु इ० ना भिऊन ) डोंगरात जाऊन राहणे ; वस्ती करणे . म्ह ० १ डोंगरास दुखणे आणि शिंपीत औषध . २ दुरुन डोंगर साजरा . सामाशब्द -
०कठडा   कठाड कठाडी कांठ किनारा - पु . डोंगराची कड , हद्द , सीमा ; डोंगराच्या पायथ्यांच्या , आसपासचा प्रदेश . डोंगरकठाड्याचे गांवास रान लगत पडले .
०कणगर   कंगर पु . डोंगर पर्वत ; डोंगराळ मुलुख ; टेकड्या .
०करी वि.  डोंगरी ; डोंगरात राहणारे . डोंगरकरी कोण आहेत .... यांची जोराची चवकशी चालू केली . - अस्पृ . ४ .
०कोळी  पु. डोंगराळ मुलुखातील एक जात व तींतील व्यक्ति .
०खिंडी  स्त्री. खिंडीतील अरुंद मार्ग ; घाट .
०गाव   पुन . डोंगरावरील डोंगरामधील गांव . डोंगरत क्रिवि . ( व . ) उत्तरेस , उत्तरेकडेस तो डोंगरात गेला .
०दळे  न. जंगल तोडून लागवडीस आणलेली डोंगरावरील जमीन .
०पठार  स्त्री. डोंगराच्या माथ्यावरचा सपाट प्रदेश .
०रान  न. डोंगराळ प्रदेश . मुलुख .
०वट   डोंगराळ - वि . डोंगरांनी युक्त ; डोंगरी ; डोंगरासंबंधी , खडकाळ , ( प्रदेश ); पहाडी .
डोंगरट   डोंगराळ - वि . डोंगरांनी युक्त ; डोंगरी ; डोंगरासंबंधी , खडकाळ , ( प्रदेश ); पहाडी .
०सरा   सरी - डोंगरांची , टेकड्यांची रांग . डोंगराचे लवण - न . डोंगरातील वळण अथवा वांकण . डोंगरी - स्त्री . १ लहान डोंगर ; टेकडी . २ डोंगरी कापड पहा . - वि . १ डोंगरांवर पिकणारे , होणारे . २ डोंगरांनी युक्त ; डोंगराळ . ३ डोंगरासंबंधी . [ डोंगर ]
०कापड   २ ( ल . ) हलक्या जातीचे व दराचे कापड . इंग्रजीतहि डुंगरी या नावानेच हे कापड प्रसिद्ध आहे .
०ऊंस   डोंगरी - पु . एक जातीचा ऊंस . - कृषि ४५० .
०किल्ला  पु. मुंबईचा फोर्ट जॉर्ज किल्ला .
०बागायत  न. ( कों . ) डोंगराच्या उतारावरील बागाईत .
०मिरी  स्त्री. ( राजा . ) काळी मिरी , मिर्‍यांची एक जात .
the hills. As villagers, fleeing from the Penḍhárís or other marauders, were wont to do.
ना.  घाट , टेकडी , पहाड , लहान पर्वत ;
ना.  ढिगारा , ढीग , ढेर , रास .

Related Words

डोंगर   ईश्र्वराच्या नांवावर डोंगर तरतात   उरी डोंगर घेणें   उरीं डोंगर पुरीं काट्या (काड्या) घेणें   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   डोंगराक सुत घालां, आयल्‍यार डोंगर आयलो, ना जाल्‍ल्‍यार सूत गेलें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   डोंगर करती आटापिटा, हातीं लागे उंदीर पोरटा   दुरून डोंगर साजरा, जवळ गेले की कांट्याकुट्या (जवळ जातांना काजरा)   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   पायाखालीं जळतें आणि डोंगरी-डोंगर विझवावयास वांवतो?   डोंगर पोखरला, उंदीर निघाला   दुरून डोंगर साजरा   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   काजळाचा डोंगर   डोंगर महंमदाकडे नाही आला तर महंमद डोंगराकडे जाईल   सुतान डोंगर खेडावप   डोंगर कोरून-पोखरून उंदीर काढला   काडीआड डोंगर   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे (कांटेकुटे)   इकडचा डोंगर तिकडे करणें   डोंगर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP