Dictionaries | References

डोळे आल्‍यावरी, प्रकाशाचा त्रास करी


डोळे दुखत असतां प्रकाशाकडे पाहावत नाही. चोराणां चंद्रमा रिपुः। इतरांना जी गोष्‍ट चांगली ती कुमार्गी माणसाला तापदायक वाटते.

Related Words

डोळे चढणें   डोळे (मोठे-एवढे-केवढे) करणें   मेणे डोळे   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   परवशता शतगुणें करी जाच   उघड्या डोळ्यांनी करावे आणि डोळे मिटून भरावें   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   टका करी कामकाज   करी मला, होई तुला   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   कान आणि डोळे यांत चार बोटांचे अंतर   डोळे पापी   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   भिंतीस कान, दारास डोळे   कधीं नाहीं वग, डोळे उघडून बघ   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   दाम करी काम, बिबी करी सलास   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   श्रीखंड-श्रीखंडाचा बेत, दह्याला त्रास   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   डोळे लवणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   पुस आणि करी हुस्स   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   रिकाम्या मनासैतान करी कारखाना   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   तापलिया तेला बावन चंदन। बुंदें एक क्षण शीतळ करी।।   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   दोहोंतर्फे जो विचार न करी, तो एकाचें वाईट करी   धाक नाहीं शरीरीं, हवें तैसें करी   मन नाहीं थिरी, उगीच तीर्थ करी   मन नाहीं स्थिरी, बहु तीर्थ करी   राजाच्या कारभारीं, वर्ण भेद मस्ती करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP