Dictionaries | References

ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला

ढवळा पहा. तु०-संगतिम संगदोषेण.

Related Words

ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला   घटकेचा गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   गुण काढणें   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   (एखाद्यास) लागला जाणें   चांगला दाता, लागला हाता   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   लागला पंथाला, बोलवा वैद्याला   करून करून भागला (भागले), देवध्यानीं (पूजे) लागला (लागले)   कोल्‍हा पांडित्‍य सांगू लागला, तर जपावें आपल्‍या हंसाला   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घर लागले जळूं, विहीर लागला खणूं   टाळा गेला मांदळ गेला, माझा धेंडा नाचूं लागला   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   देखला गोहो, लागला लाहो   देखला गोहो, लागला लोहो   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   मास-मासपक्ष लागला-लोटला-सरला   लागला तर तीर नाहीं तर तुक्का   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   समुद्रांत वुडी मारुन शंख हातीं लागला   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   अजेचीर-वाण   आजेचीर-वाण   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   उपजत गुण   (एखाद्यास) लागला जाणें   करून करून भागला (भागले), देवध्यानीं (पूजे) लागला (लागले)   कोल्‍हा पांडित्‍य सांगू लागला, तर जपावें आपल्‍या हंसाला   गळ्यांत नसावी सरी, पण घरांत असावी मोरी   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   गोतांची खाण, दोस्‍तांची वाण   घटकेचा गुण   घर लागले जळूं, विहीर लागला खणूं   चांगला दाता, लागला हाता   टाळा गेला मांदळ गेला, माझा धेंडा नाचूं लागला   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   तीन चांगले पण   देखला गोहो, लागला लाहो   देखला गोहो, लागला लोहो   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   पोवळा   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   मास-मासपक्ष लागला-लोटला-सरला   लागला तर तीर नाहीं तर तुक्का   लागला पंथाला, बोलवा वैद्याला   वेळेचा गुण   वाण-सुन्या घरीं वाण देणें   षड् गुण   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   सतीचें वाण   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   सुन्या घरीं वाण देणें   समुद्रांत वुडी मारुन शंख हातीं लागला   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.