Dictionaries | References

ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें


पुढे पहा.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   पोर पोटांत, खीर ताटांत   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   सातुल-सातुल बायांत पडलें पोण स महिन्याचो चिकोल गेलो   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   इच्छा काय आणि झाले काय   उद्योगाचे अंतीं, (द्रव्य) भूषण आणि कीर्ति   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   कधीं तरी   करूं जावें एक आणि होतें भलतेंच   गांडीखालीं आरी आणि चांभार पोर मारी   घर केले म्‍हणजे भिंत बांधावी, आणि सून आली म्‍हणजे सत्ता चालवावी   जुन्याला लाथा आणि नव्याच्या चरणीं माथा   जमीन पाहावी कसून, आणि मनुष्‍य पाहावें बसून   तुटलें मन आणि फुटलें मोतीं सांधत नाहीं   दुखणें काढावें पोरांनीं, आणि भूक काढावी गुरांनीं   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   दिवसां भागला आणि रात्रीं निजला   प्रेम आणि युद्ध यांत कांहीं केलें तरी चालतें   भेटीला आला आणि वेठीला नेला   मुढा-मुढा माकोजी आणि नकटा टिकोजी   वाक्-वाक् समुद्रीं रिगालें: तें तरकाच्या आवर्ती पडलें   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   हिंव-हिंव भरलें चंद्राला आणि ताप भरला सूर्याला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP