Dictionaries | References

तालुका

See also:  तालुखा
A Sanskrit English Dictionary | sa  en |   | 
तालुका  f. f. = °लु, [W.]
ए  f. f. du. () the two arteries of the palate, [TUp. i, 6, 1.]

Shabda-Sagara | sa  en |   | 
तालुका  f.  (-का) The palate.
E. तालु, and कन् added.

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
A division of a country; a district, shire, hundred &c. See देश. 2 Connection with; business with; concern in. तालुके- हाय, as found in Revenue-papers, , is the Persian plural of .

 पु. संबंध . ' नबाबानी आमचा तालुका खानाकडील दूर केला .' - पेद २५ . १० . ( अर . तअलुक )
 पु. १ राज्यकारभाराच्या दृष्टीने केलेल्या देशाच्या जिल्ह्याच्या विभागांपैकी एक ; पूर्वी एखादा किल्ला किंवा मोठा गाव मुख्यत्वे मानून त्याखाली आसपासची गांवे धरुन तालुका बनवीत . २ जमीनदारीपेक्षा लहान असलेला मालकीहक्काखालील प्रदेश . ( तालुकेहाय हे तअल्लुक चे फारसी अव . असून ते मुलकी कागदपत्रांतून आढळते ). [ अर . तअल्लुक ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP