Dictionaries | References

तिखट मीठ लावून सांगणे


क्रि.  खुलवून सांगणे , पदरची भर घालून सांगणे .

Related Words

मीठ   मीठ घालणें   मीठ तोडणें   डोंगरचे आंवळे व समुद्राचे-सागराचें मीठ   तिखट मीठ लावून सांगणे   नावडतीचें मीठ अळणी   जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें   नावडीतीचें मीठ अळणी   नवर्‍याचें पीठ, बायकोचें मीठ   कोंकणात मीठ आणि देशावर मिरच्या   मीठ देणें   मीठ रुसलें, अन्न बसलें-हटलें   भाकरी रुचकर होण्यास पिठांत थोडें मीठ घालावें लागतें   मीठ घालतचि कणु निबरु, सून हाडतचि मायिं निबरु   उंदीर भाजुंक मीठ ना   पांच नाडि पिठाक, स नाडि मीठ   पांढरें मीठ   दुधांत मीठ कालविणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   मनाला लावून घेणें   पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   कानाचा तिखट   कणिकेत मीठ   नाक चिरुन मीठ भरणें   दंडास दंड लावून - घांसून   ठेका लावून देणें   दांतांस दांत लावून असणें   पर लावून जाणें   उभे नसणें-घेणें-लावणें-लावून येणें   लावून बोलणें   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   मीठ घालणें or पिठांत मीठ घालणें   कानामागून शिंगे आलीं, तीं तिखट झालीं   गायीचा खूर तिखट   कानामागून आले व तिखट झालें   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   देशावरुन कोकणांत मीठ पाठविणें   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   करणाराला आटघाट, जेवणाराला (खाणाराला) मीठ भात   कपाळाला हात लावून बसणें   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   दिवा लावून येणें. हात हालवीत जाणें   मीठ मोहर्‍या आणि पाटीभर गोंवर्‍या   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   नवें तेव्हां सवें(मग)शिंक्याला लावून ठेवे   हंडाभर दुधांत चिमूटभर मीठ   अढ्याला पाय लावून निजणें   हलकट-हलकट पणें वागणें, डाग लावून घेणें   खार लागणें-पडणें-लावून घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP