Dictionaries | References

तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं

(व.) तिळाचा जसा भत होत नाही, तसे जावयाचे ठिकाणी सासूसासर्‍याबद्दल आपलेपणा उत्‍पन्न होत नाही आणि सुनेच्या ठिकाणी सासूबद्दल खरे प्रेम असत नाही.

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   अधिक सून पाहुण्यापुढें   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मऊ भात   बीं तसें भात   भागवान भात   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   भटाच्या पोराला जन्मतःच मुहूर्त नाहीं   चलि होडांगेरि दिवंका, सून गरिबां घरचि हाडका   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   केव्हां नाहीं केव्हां   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   माय मावली दुनिया पावली, बायको मावली फजिती पावली   माय तसें लेकरुं, गाय तसें वासरुं   भीड भिकेची बहीण   अवचिता भात   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   आईचा हात, शिळा गोड भात   ईळ गेला इळाचा, माथा धुतें तिळाचा   करणाराला आटघाट, जेवणाराला (खाणाराला) मीठ भात   केशरी भात   काय माय   कावळ्याचें गोत   खुतखुता भात   खताखता भात   गुरगुर्‍या भात   गरिबाला गोत नाहीं   गोत   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   जांवई   जावई or जांवई   जोगड्याचें भात   तळशाचे भात   तळशाचें भात   तिखमिठा भात   दिव्यांत वात पानांत भात   पान ना फूल आणि कमळी माझी सून   पायावर पाय, हवालदाराची माय   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   बेठें भात   बेठा भात   बहीण   बीं तसें भात   बोडकें भात   बौद्धिक गोत   भागवान भात   भात   भावाची भाजी आणि कुभावाचा भात   भीड भिकेची बहीण   मऊ भात   मुडगें भात   मुंडगें भात   मुणग्यां भात   मामंजी मामंजी ! बघा माझे हात, विका कणग्यांतलें भात   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   वैष्णवी भात   सडेल भात   सून   सून मायबहीण नाहीं, जांवई गोत नाहीं   हालवले हात तर मिळेल भात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP