Dictionaries | References

तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो

(गो.) तीन महिने खाऊन आलेली शक्ति एका दिवसाच्या तापाने पार जाते. तु०-तेली सांचवी धार धार, खुदा नेतो एकच वार.

Related Words

तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   तीन फातार मांडप   एका अंगावर असणें   एका ओढीनें   तिघांची तीन दारें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका   एका पायावर तयार असणें   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   तीन वाटेची माती न मिळणें   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   तीन पांच करणें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   एका नावेत बसणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   यादवां कुला नाशाक कांडण पुरो   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   तीन पोट भरण्याच्या जागा   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   तीन संन्याशाचीं वैशिष्‍ट्ये   तीन ॠषि   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   तीन मद   तीन पुरुषप्रकार   बेंबीच्या देठापासून जोर करुन बोलणें   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   तीन दिवसाचा भाऊ   देवते जोर, संग्रमा पेज   म्हाळपै जोर, समस्ता पॅज   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   एका दोन चांगले   एका दिव्याखालीं दहाजण नांदणें   दैव हें देवापेक्षांहि एका मात्रेनें अधिक   एका एकवीस, पांचा पंचीस   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   खयंथ गेल्‍यावर चुलीक फातर तीन   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP