Dictionaries | References

तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी

अनेक तीर्थे हिंडण्याचे श्रम करण्यापेक्षां परमेश्र्वराची निस्‍सीम भक्ती करणें अधिक श्रेयस्‍कर होय.

Related Words

एक   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   जनांत एक, मनांत एक   एक नन्ना सर्व साधी   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   ओठांत एक आणि पोटांत एक   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   कसोटी कसणें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक डोळा   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   लज्जा-एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्रविजयी भवेत् ।   एक भाकरी सोळा नारी   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   सो हाट एक ओटेका काठ   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पांच भ्रतार, एक नारी   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एकल्याची एक वाट   करतो एक आणि भरतो एक   गांव म्‍हारवडा एक करणें   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   सब सुनारकी, एक लव्हारकी   सापाबरोबर बांधला बेडूक आणि एक नाहीं राहिला हाडूक   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एक घाव कीं दोन तुकडे   मान कंबर एक करप   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एक डोसी ने सो जोशी   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   जळते घराची वांसोटी, चोराजवळची लंगोटी. जळत्‍या घराचा वांसा, नादराचा एक पैसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP