Dictionaries | References

ती गुण

सत्त्व,
रजस्‌,
तमस्‌.

Related Words

ती गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   ती गुण   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   ती गेली पण ते गेले नाहींत   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आपले गुण पाघळणें   मिनत-ती   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   लंगडा (-डी-डें) तो (-ती-तें) लंगडा (-डी-डें) पण गांवखरीं (-दरीला-धारिनें-गांवाशेजारीं) चरत नाहीं   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   लागता गुण   वेळेचा गुण   अशाश्वत-ती   आरत-ती   उतरता-ती   उपजत गुण   ऐरावत-ती   कंबखत-ती   खरवत or ती   गरत-ती   घटकेचा गुण   चोरक्रांत-ती   चौवेत or ती   चौवेत-ती   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   बरीगत or ती   मागुता-ती   मावळत or ती   मिनत-ती   यति or ती   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   वेळेचा गुण   षड् गुण   संगत-ती   सांत-ती   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.