Dictionaries | References

तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत

एकाला उत्‍साह व दुसर्‍याला तितकाच निरुत्‍साह वाटणें
एखाद्याच्या आनंदावर विरजण घालणें.

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   सोनें उत्तम पण कान खातें   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   आज मला, तर उद्या तुला   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   ज्‍याचें त्‍याला बरें   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चुलीचें लांकूड चुलीत बरें   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   कांही नसो पण दादला पाटील असो   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   केव्हां नाहीं केव्हां   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   आपण बरो जाल्यारि जग बरें   उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   गळ्यांत नसावी सरी, पण घरांत असावी मोरी   घुशीच्या बिळापेक्षां पोपटाचे घरटे बरें   चुलीचें लांकूड चुलीत बरें   ज्‍याचें त्‍याला बरें   जेवायला चला, म्‍हणे भूक नाहीं मला   तूं   तीन चांगले पण   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   दुष्कीर्तीहून मरण बरें   पण   पत्रास _   पिशालो यजमान जांवच्याकई बुदवंतालो चाकर जांवचें बरें   पोवळ्यांक मुतुंक बरें   बरें   मला   मळमळीत-मळमळीत सौभाग्यापेक्षां झळझळीत (ढळढळीत) वैधव्य बरें   मिळमिळित-मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षां झळ-झळीत-ढळढळीत वैधव्य शतपटीनें बरें   मी तूं करणें   वाईट बोलण्यापेक्षां पळणें बरें   सांगितलेल्यापेक्षां केल्यानें बरें, डोसकें आपटून मेल्यानें बरें   हगल्यापेक्षां निपटणें बरें   हूं तर भांडीं घास तूं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP