Dictionaries | References

तूं करीत जा कटकट

कोडग्या मनुष्याला एकदां एखादी संवय झाली म्हणजे कितिहि बोललें तरी त्याचें कांही वाटत नाहींसे होतें.

Related Words

कटकट   ट फ करीत वाचणें   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   हूं तर भांडीं घास तूं   तूं इमानसे गाव, हम सोता है   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   आपले मालाचें वर्णन, करीत असती सर्वजन   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   तूं करीत जा कटकट   तूं डालडाल, मै पानपान   ये तोंडा ! जा तोंडा !   मज्वा सारखी तूं जा   उश्यांशीं कटकट   अन्न अन्न करणें, अन्न अन्न करीत फिरणें   जा बाई मेलं !   जा ये   तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   भररे पोटा, जा रे दिवसा   जा जा ये ये   आगरावर जा की डोंगरावर जा, पळसाला पानें तीनच   मी तूं करणें   हूं तर भांडीं घांस तूं   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   नानींचा भती जा   सशा! जा वश्या   येरे येरे वार्‍या, धूळ घेऊन वच-जा काळया   बरें करीत असावें-करुन ठेवावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   युवराज-जा   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   परवाचा or जा   मज-मज पहा फूल वाहा, घर पाहा हगून जा   भाज-जा   सुगरण-सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे मांडे करीत नाहीं   करंगळी कितीहि फुगली तरी मनगटाची बरोबर करीत नाही   सर्व माया मिथ्या बाजीगरी, काय तूं हे मानिली आहे खरी   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   तूं लंड तर मी भंड   तूं मी एक, गठली मेख   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   जाऊबाई! जाऊबाई! मला मूळ आलें, जा पूस नणंदेला   जाऊबाई ! जाऊबाई ! मला मूळ झालें, जा पूस नणंदेला   उश्यांशीं कटकट   कटकट   जा   तूं   नानींचा भती जा   पत्रास _   भयां भयां करणें-करीत जाणें-करीत फिरणें   भाज-जा   मज-मज पहा फूल वाहा, घर पाहा हगून जा   मज्वा सारखी तूं जा   मी तूं करणें   युवराज-जा   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे मांडे करीत नाहीं   हूं तर भांडीं घास तूं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP