Dictionaries | References

तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान

तूं डालडाल० पहा.

Related Words

तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   तूं डालडाल, मै पानपान   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   हूं तर भांडीं घास तूं   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   मी तूं करणें   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   मज्वा सारखी तूं जा   तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   मी मी आणि कुचल्याची बी   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   हा-हा मी का तो मी   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   तूं लंड तर मी भंड   तूं मी एक, गठली मेख   हूं तर भांडीं घांस तूं   सर्व माया मिथ्या बाजीगरी, काय तूं हे मानिली आहे खरी   तूं करीत जा कटकट   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   रमारम or मी   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   राजा असो, मी तसो, माकांगे रांडे पेजेचो निसो   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   मी-आपण हंसें लोकाला शेंबूड माझ्या-आपल्या नाकाला   लोकाचें तट्टू, किती मी नटूं   मी भला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   तूं   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   पत्रास _   मी तूं करणें   रमारम or मी   रमारम-मी   हूं तर भांडीं घास तूं   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP