Dictionaries | References

तूं मगेधीं ऑजें धाड, हांव तुगे बीं जेव्‌च्या यॅतां

(गो.) तूं माझ्या घरी फळफळावळीने भरलेली पाटी धाड आणि मी तुझ्या घरी जेवायला येतो. दुसर्‍याकडून हवे तसे उकळायाचे आणि आपण मात्र दमडीसुद्धां खर्चायची नाही, अशी स्‍वार्थी प्रवृत्ति.

Related Words

बीं   धाड   फळा तेकीत बीं, धरणी तेकीत उदक   बीं फेकणें   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   बीं तसें भात   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   हूं तर भांडीं घास तूं   तूं इमानसे गाव, हम सोता है   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   हांव   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   तूं डालडाल, मै पानपान   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   मज्वा सारखी तूं जा   तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील   मैं-मैं मरुं ताकी लिये, तूं मरे वांकी लिये   तूं (तो) नाहीं तुझा (त्याचा) काका दुसरा   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   मंत्रतंत्र भट्टु जाणा, खांवचें जेवचें हांव जाणा   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   मी तूं करणें   हूं तर भांडीं घांस तूं   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   तूं करीत जा कटकट   आली धाड महारवाड्यावर   हाव or हांव   घाव-धाड घालणें   मंत्रतंत्र बाब जाणा, दक्षणा घॅव पा हांव जाणा   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   धाड पडावी पण चीत पडूं नये   तूं मी एक, गठली मेख   तूं लंड तर मी भंड   सर्व माया मिथ्या बाजीगरी, काय तूं हे मानिली आहे खरी   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   डोंगराएवढी हांव, तिळाएवएवढी घांव   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   हांव हांसता लोकांक, शेंबुड म्हज्ना नाखाक   धाड-कन-कर-दिशी   हांव हांसता देसाक. देस हांसता म्हज्या भेसाक   मांडूक-मांडूक म्हणता ‘ हांव रडतां त्या भितीं पावस पडता. ’   तूं मगेधीं ऑजें धाड, हांव तुगे बीं जेव्‌च्या यॅतां   तूं   धाड   पत्रास _   मी तूं करणें   हूं तर भांडीं घास तूं   हांव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP