Dictionaries | References

तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे

(व.) पति आपल्‍या नकोशा झालेल्‍या पत्‍नीला म्‍हणतो, ‘हे भार्ये, तूं मरेनास एकदाची. तूं मेलीस म्‍हणजे माझ्या कपाळची कटकट जाईल. मी मग दुसरे लग्‍न करीन व सुखी होईन.’ ही म्‍हण पत्‍नीबद्दल पतीची बेपर्वा वृत्ति दर्शविते.

Related Words

तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   मर   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   दडपता नवरा, हडपती सासू   बायको विलासी, नवरा उदासी   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   मी तूं करणें   आधाराला मदार, म्हातारा नवरा कुंकवाला आधार   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   म्हातारा नवरा कुंकवाला आधार   मज्वा सारखी तूं जा   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   मी मी आणि कुचल्याची बी   हा-हा मी का तो मी   मोबलक-ख-ग   ढों ग   तूं करीत जा कटकट   भं ग होणे   सुभक or ग   बेचिराख-ग   हं ग   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   नवरा बायकोंचे भांडण नी मिटवला आं   येलपाडी गौरा, म्हातारा नवरा   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   नवरा जातो नवरीसाठीं वर्‍हाड जातें खायासाठीं पोटासाठीं   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   नवरा रडतो तरणास, वर्‍हाडी रडतात वरणास   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   रमारम or मी   बायकोनें केलीं कुचाळी आणि नवरा झाला गबाळी   जाणतावर or नवरा   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   अभिमान देवाला साजे, मनुष्याचे फुकट गाजेवाजे   कजाख-ग      ज्‍याचे कपाळीं बाशिंग तो नवरा   जाणता नवरा   जाणतावर or नवरा   डीक-ग   ढों ग   तूं   नवरा   पत्रास _   बेचिराख-ग   बजाख or ग   मुबलक-ख-ग   मर   मागून पुढून बा च नवरा   मागून-मागून पुढून बाप (च) नवरा   मी तूं करणें   मोबलक-ख-ग   येलपाडी गौरा, म्हातारा नवरा   रमारम or मी   रमारम-मी   शार्ङ् ‍ ग   सुभक or ग   सर्वच वेळ साजे तर सारेच होतील राजे   हूं तर भांडीं घास तूं   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP