Dictionaries | References

तूं मला अन्‌ मी तुला

आपण एकमेकांला आधार. आपल्‍याला दुसरा कोणी नको.

Related Words

मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   मज्वा सारखी तूं जा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   मला नाहीं, तुला साजेना   करी मला, होई तुला   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   मी मी आणि कुचल्याची बी   हा-हा मी का तो मी   अन्   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   तुला   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   अरे माझ्या भूषणा, तुला कोणी पुसेना   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   मला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   तूं करीत जा कटकट   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   रमारम or मी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   अगे माझे बायले, सर्व तुला वाहिलें   अंगावेगळा घाय तुला लागें, मला काय?   अरे माझ्या भूषणा, तुला कोणी पुसेना   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   आईबापाची केली भक्ती, तुला केली दगडाची   आज मला, तर उद्या तुला   करी मला, होई तुला   गाजराची तुला आणि विमानाची वाट   गाजराची तुला व विमानाची वाट   जेवायला चला, म्‍हणे भूक नाहीं मला   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   टुकटुक माकड, आम्‍ही खाऊं पापड, तुला देऊं मेकड   तूं   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   तुला   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   तुला मला पडेना, तुजवांचून गिळेना   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   धड तुला न मला, घाल कुत्र्याला   धनाजी व संताजी पाण्यामध्यें तुला दिसतात का?   धरशील हिंमत तुला नाहीं किंमत   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   ना मला ना तुला, घाल कुत्र्याला   पत्रास _   फें-तुला फें आणि तुझ्या बापाला फें   भटा तुला कशाचें पडप? माझा पंचा दीड हात तडक   मला   मला न तुला, घाल कुत्र्याला   मला नाहीं, तुला साजेना   मी तूं करणें   मी मरेन, तुला रंडकी करीन   रमारम or मी   रमारम-मी   लाज नाहीं मला, भेटायला येतें तुला   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   शिपायाच्या पोरा तुला कशाला हवी गुरुकिल्ली, छातीवर बंदूक, पड खालीं   हूं तर भांडीं घास तूं   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP