Dictionaries | References

तूं मी सारखी, चल जाऊं द्वारकी

दोन स्‍त्रिया एकमेकींचे वर्म माहीत असलेल्‍या भेटल्‍या म्‍हणजे परस्‍परांबद्दल मग काही न बोलतां त्‍यांतून मार्ग काढण्याचा विचार करतात.

Related Words

तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   चल   तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   तूं डालडाल, मै पानपान   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   मज्वा सारखी तूं जा   मी तूं करणें   सोकल्या भुता चल जाऊं कालच्या, मागल्या शेता   पिचाटी सारखी राहणी   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   कोणाचा आब जाऊं देऊं नये   शेणीस जाऊं कां सशास जाऊं?   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   तूं लंड तर मी भंड   तूं मी एक, गठली मेख   हूं तर भांडीं घांस तूं   हा-हा मी का तो मी   मी मी आणि कुचल्याची बी   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   काम जाऊं, वैद्य मरूं   सारख्याला वारखा-खे चला जाऊं द्वारका-के   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   रमारम or मी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   तूं करीत जा कटकट   चल   तूं   दशा घरोघर सारखी   पत्रास _   मी तूं करणें   रमारम or मी   रमारम-मी   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   हूं तर भांडीं घास तूं   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP