Dictionaries | References

तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी

सर्वच जर राणीप्रमाणें काम न करतां बसल्‍या तर काम कोणी करावयाचे? तु०-तुम तांडेल०

Related Words

आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाणी छाटणें-कापणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   पाणी मारणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   गांडीवर घाव घेणें   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   पाणी जाळणें   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पाऊस म्हणतो मी!   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   गांडीवर फुली मारणें   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   सकळ-सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   रोज मरे त्याला कोण रडे   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आणी   आळशाला ऊन पाणी   आसल्यार सगलिं आसात ना जाल्यार कोण ना   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   काळजाचें पाणी होणें   कासोट्याचें पाणी घेणें   कोणाचा कोण   खाली घाली घोण, तिला शिनळ म्‍हणे कोण   घे घोडा पी पाणी   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   घरांत आली राणी आणि आईला विचारीला कोणी   चांदोबा चांदणी, पाटाची राणी   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   तूं   तूंहि राणी, मीहि राणी, चाकर मिळेना पृथ्‍वींत कोणी   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   दाबचें पाणी   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   धावतें पाणी   न झेंपे ऐसें ओझें, दुसर्‍यावर न घालावें   नवें पाणी   नवरा राजा, बायको राणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   पत्रास _   पाऊस पाणी   पाणी   पाणी पाणी करणें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   पोटाचें पाणी होणें   फुडें गेल्यार फाटि कोण ना   भांडें पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP