Dictionaries | References

तूं लंड तर मी भंड

शेरास सव्वाशेर.

Related Words

एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   पाऊस म्हणतो मी!   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   लंडाक भंड मेळळो   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   गरीबाला पडला दंड, तर न्यायाधिशाचा गेला लंड   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   तूं   पत्रास _   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मी तूं करणें   रमारम or मी   रमारम-मी   लंड   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   हूं तर भांडीं घास तूं   हयातीचा दम असला तर   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP