Dictionaries | References

तूं

pro   Thou.
तूं मी करणें   To thee and thou. Also तूं मीवर येणें.

Related Words

तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   तूं   तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   राणी-मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   मी तूं   तूं नाहीं तुझ्या बापानें शिव्या दिल्या असतील   हूं तर भांडीं घास तूं   तूं इमानसे गाव, हम सोता है   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   तूं डालडाल, मै पानपान   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील   आई, मला बाळंत व्हावयाचे (कोनीं निघावयाचे) वेळेस जागी कर, बाई तूं मुलखास जागे करशील   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   मैं-मैं मरुं ताकी लिये, तूं मरे वांकी लिये   तूं (तो) नाहीं तुझा (त्याचा) काका दुसरा   तूं मगेधीं ऑजें धाड, हांव तुगे बीं जेव्‌च्या यॅतां   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   मज्वा सारखी तूं जा   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   मी तूं करणें   हूं तर भांडीं घांस तूं   तूं दळ माझे आणि मी दळीन गांवच्या पाटलाचें   हूं तर पुढें हो तूं   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   तूं मला अन्‌ मी तुला   तूं मी सारखी, चल जाऊं द्वारकी   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   तूं स्‍वयंपाक कर, मी जेवेन! तूं अंथरूण घाल, मी निजेन! आणि काय मदत पाहिजे !   तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी   तूं लंड तर मी भंड   सर्व माया मिथ्या बाजीगरी, काय तूं हे मानिली आहे खरी   तूं मी एक, गठली मेख   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   तूं करीत जा कटकट   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   मी तूं   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   तूं दळ माझे आणि मी दळीन गांवच्या पाटलाचें   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   मी तूं करणें   तूं   आई, मला बाळंत व्हावयाचे (कोनीं निघावयाचे) वेळेस जागी कर, बाई तूं मुलखास जागे करशील   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   आई, मला बाळंत व्हावयाचे (कोनीं निघावयाचे) वेळेस जागी कर, बाई तूं मुलखास जागे करशील   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   तूं इमानसे गाव, हम सोता है   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   तूं करीत जा कटकट   तूं डालडाल, मै पानपान   तूं (तो) नाहीं तुझा (त्याचा) काका दुसरा   तूं दळ माझे आणि मी दळीन गांवच्या पाटलाचें   तूं नाहीं तुझ्या बापानें शिव्या दिल्या असतील   तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील   तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   तूं मगेधीं ऑजें धाड, हांव तुगे बीं जेव्‌च्या यॅतां   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   तूं मला अन्‌ मी तुला   तूं मी एक, गठली मेख   तूं मी सारखी, चल जाऊं द्वारकी   तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   तूं लंड तर मी भंड   तूं स्‍वयंपाक कर, मी जेवेन! तूं अंथरूण घाल, मी निजेन! आणि काय मदत पाहिजे !   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   मज्वा सारखी तूं जा   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   मैं-मैं मरुं ताकी लिये, तूं मरे वांकी लिये   मी तूं   मी तूं करणें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   राणी-मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   सर्व माया मिथ्या बाजीगरी, काय तूं हे मानिली आहे खरी   हूं तर पुढें हो तूं   हूं तर भांडीं घास तूं   हूं तर भांडीं घांस तूं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP