Dictionaries | References

तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?


तेली, ससा, गुरव आणि रेडा एकदां गेले म्‍हणजे तिकडेच रमतात. ते परत येतील असा भरंवसा नाही.

Related Words

तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   पाद गेला, बोचा आवळला   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   नाकालागी कापूस धरला, हाबको केदनाचि उडून गेला   तो   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   हत्ती गेला आणि शेंपूट अडकलें   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   जें सकाळीं करतां येईल तें संध्याकाळपर्यंत लांबवूं नका   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   गेला बाजार   महार मेला, विटाळ गेला-फिटला   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   औषधावांचून खोकला गेला   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   कसा   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तेली   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP