Dictionaries | References

त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल


एखाद्याला जबरदस्त प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रु भेटल्याशिवाय तो वठणीवर येत नाहीं.

Related Words

दळायाला बसलें म्हणजे ओंवी आठवते   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   लोककार्याचा मोबदला म्हणजे कार्य केल्याचा दाखला   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   संशय म्हणजे चुकी   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत-गाणें-ओंवी सुचतें   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   हगे तो तगे   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   आप बुरा तो जग बुरा   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   अति उदार तो सदा नादार   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   जो तो आपापले घरचा राजा   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   पहिला आघात म्हणजे निम्मे यश   महाराष्ट्र-महाराष्ट्र म्हणजे शिपायांची विलायत   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   म्हणजे   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   पुण्याची प्राप्ति म्हणजे पापाचरणाची निवृत्ति   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मीच काय तो शहाणा   स्वराज्य-स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   शिरजोर-चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   जो असे अविचारी, तो काय न करी   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मथुरा-मथुरा गये मथुरादास, गोकल गये तो गोकलदास   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   मेरे गल्लीमे तो आव   न बोलावतां भोजना आला, कोठें बसावें हें न सुचे त्याला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP