Dictionaries | References

दंडाला माती लावणें

( कुस्तीपूर्वी दंडाला माती लावतात ) कुस्तीला तयार होणें.

Related Words

माती   नाकदुराया-धुर्‍या काढायला लावणें   दंडाला माती लावणें   जीव लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   वाटे-वाटेस लावणें   चालतीस लावणें   दिवसा मशाल लावणें   मन घालणें देणें-लावणें   (वर) माती ओढणें   नात तशी पोती, खाण तशी माती   काडीनें औषध लावणें   तीन वाटेची माती न मिळणें   पोटीं माती पडणें   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   पेंढी वळणीला लावणें   नखाला माती न लागणें   डोळ्यात धूळ-माती घालणें-फेकणें   संसारांत माती कालवणें   कामी लावणें   कानाशीं कान लावणें   कंठास हात लावणें   अंगास लावणें. लादणें   ससेमिरा-ससेमिरा मागें लागणें-लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   पद्धत लावणें-जमविणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   उरास ऊर लावणें   नाकाला जीभ लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   लोढणें मागें लागणें-लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   वरा-वर्‍याची माती वर्‍याक   माळावरची माती कोणीहि उचलावी   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   नांव सांगणें-लावणें-घालणें-देणें   हात धरुन काढून लावणें   पांवडयावर-पावंडाखाली-हांकणें-लावणें-धरणें-चालविणें   फांसाला तांब्या लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   कानाला खडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   तगी लावणें   शिरातोरा-शिरातुरा लावणें-दाखविणें-मिरवणें   तोंडी लावणें   लाज लावणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP