Dictionaries | References

दर बारा कोसांवर भाषा बदलते


बोलण्याची भाषा सर्वत्र एक असत नाहीं. थोडया थोडया फरकानें ती बदलत जाते. या फरकांनीं झालेल्या भाषा, एखाद्या प्रधान लेखन भाषेच्या उपभाषा किंवा बोली म्हणून समजण्यांत येतात.‘ दर बारा कोसांवर भाषा बदलते ही स्थूल म्हण जर खरी मानली, तर श्रेष्ठ कोण व कनिष्ठ कोण हें कोण कसें ठरविणार ?,
न. चिं. केकर, सह्याद्रि १४.३.६७२.

Related Words

बारा आदित्य   बारा बलुतीं   पोरा,बुद्धी बारा-तेरा   बारा ज्योतिर्लिंगें   छपन्न भाषा जाणतो   बारा मुलगे   बारा वाजणें   बारा राशी   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   सरसकट बारा टक्के   बारा टक्क्याचा दुष्काळ   बारा मांडवांतला-मांडवांचा वर्‍हाडी   एक शेजारी, बारा वैरी   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   दर न्हाणाला मखर कोण घालतो   बारा कोसांवर नणद वसे, तिच्या वासानें दहींदूध नामे   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   बारा वाटा उधळिला जाणें-करणें   बारा कोसावरचा पाऊस, सिंवेचा राऊत, पाणवठयाची घागर   सांत-सातें गेल्याशिवाय दर कळना   गीर्वाणी भाषा   दगड बारा वर्षें पाण्यांत राहिला तरी कोरडाच (निघाला)   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   बारा वर्षै तप केलें, गाढवासीं पाप केलें   बारा म्हशी धुवीन पण देवाची पूजा करणार नाहीं   बारा बाविशा   लाखाचे बारा हजार करणें   बारा बलतीं   बारा वाजणे   बारा गांव सासरं, आधींच भोंकाड वासलं   दोन आण्याची चट्टीपट्टी, बारा आण्याची मलमपट्टी   आपणाच्या पायाक बारा पोंती, दुसर्‍यांच्या किती?   अडक्याची (सव्वा रुपयाची) भवानी, बारा (सोळा) रुपयांचा गोंधळ   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   बारा कोसावर नणंद वसे, तिच्या वासानें दहीं दूध नासे   भगलाच्या घरीं बारा औतं, पाहायला गेलं तर एकही नव्हतं   बारा वर्षै पुरलीं   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   बारा भाई   एका लग्नाक बारा विघ्नें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   बारा बोडयाचा   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बारा बलुते   दहा बारा कोसांवर भाषा बदलते   बेबल-बेबलच्या बुरुजावरील भाषा   बारा कोसांवर भाषा बदलते   विनिमय दर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP