Dictionaries | References

दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा

हा प्रत्येक व्यवहारांत असतो तो कधीं सुटत नाहीं. दळणारीण पसाभर धान्य काढून ठेविते, शिंपी खिसा होईल इतकें कापड चोरतो तर सोनार मासाभर सोनें काढून घेतोच घेतो. या तिघांवर विश्वास ठेवतां येत नाहीं. तु०
सोनारशिंपी० पहा.

Related Words

मासा   कसा   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   कसा काय   कसा तरी   खंजुरीचा मासा   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   आहिर मासा   पसा   कसा-कसी-कसें   सोनाराचा मासा, शिंप्याचा कसा कि. दळणारणीचा-दाणेवाल्याचा पसा   कादव मासा   शहर-शहरचा कसा, खेडयाचा पसा   राखेचे डोहाळे, मुलगा राजबींडा कसा निपजेल   पायली पसा करणें-होणें   शिंप्याचा कसा-खिसा आणि दळणारणीचा पसा   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   कसा   पैसा कसा मोडूं, मला येतें रडूं   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   हातीं आला ससा तो गेला कसा   बडया घरचा पोकळ वासा, भीक मिळेना मूठ पसा   तोळा - मासा   गिरगिर मासा   मासा-माशाचें जाळें   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   फांसा त्याचा मासा   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घटकेत तोळा व घटकेत मासा   पाण्यांतील मासा तळीं जातो कैसा, जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे   जळा-पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा। तेव्हां कळे॥   मासा-माशाचा खंडोबा अन् (सवा) तोळयाचें कुत्रें   पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे॥   कसा-कसी-कसें   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   राखेचे डोहाळे, मुलगा राजबींडा कसा निपजेल   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   कसा काय   कसा तरी   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   पैसा कसा मोडूं, मला येतें रडूं   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   कसा   कसा-कसी-कसें   कसा काय   कसा तरी   कादव मासा   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   खंजुरीचा मासा   गिरगिर मासा   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   तोळा - मासा   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   पसा   पैसा कसा मोडूं, मला येतें रडूं   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   फांसा त्याचा मासा   बडया घरचा पोकळ वासा, भीक मिळेना मूठ पसा   मासा   राखेचे डोहाळे, मुलगा राजबींडा कसा निपजेल   शहर-शहरचा कसा, खेडयाचा पसा   शिंप्याचा कसा-खिसा आणि दळणारणीचा पसा   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   सोनाराचा मासा, शिंप्याचा कसा कि. दळणारणीचा-दाणेवाल्याचा पसा   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हातीं आला ससा तो गेला कसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP