Dictionaries | References

दांतांस दांत लावून असणें

निजणें
बसणें
राहाणें
तोंड मिटून, कांहीं न खातां, उपाशी असणें, निजणें, बसणें इ.

Related Words

दांत   दांतांस दांत लावून असणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   बगलेंत असणें   (डोक्यांत) बटाटे भरलेले असणें   दुमल्यावर असणें   एका पायावर तयार असणें   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   घराला पदर असणें   बाहेरवाटेची असणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   गज्‍जी असणें   संग्रह-संग्रही असणें राहणें   चुलीत मांजरें व्यालेली असणें   खानेके दांत और, देखनेके और   पाळतीवर असणें   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एका अंगावर असणें   दाव्यास दावें असणें   भुकेचा कोंवळा असणें   काळिंग असणें   शास्त्रास-शास्त्राचा-शास्त्रापुरता-शास्त्रार्थास असणें-नसणें   शिरा तोरा असणें   ध्यानीं मनीं असणें   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   दांत फुटो वा बदाम फुटो   मनाला लावून घेणें   खुंटासारखा उभा राहणें-असणें-खुंटणें   ठेका लावून देणें   दांत ओठ खाणें   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   दांत कोरून कोठें पोट भरत नसतें   बेहडा-बेडा पार होणें-जाणें-असणें-करणें   कुत्र्याचे दांत   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   दांत किटणें   कपाळाला हात लावून बसणें   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   तिखट मीठ लावून सांगणे   दांत झिजणें   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   अंतडीकातडी एक असणें   शुक्क-शुक्क असणें-होणें   रजातलबेंत-असणें-राहणें-वागणें   भद्रा-कपाळीं भद्रा असणें   बेचाळीसचा अंक असणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP