Dictionaries | References

दांत पाडून हातावर देणें

( अशिष्ट ) ( एखाद्याची ) कंबख्ती काढणें
पारिपत्य करणें
उट्टें फेडणें. ( विशेषत: धमकावणी देतांना उपयोग. )

Related Words

धत्तुरा देणें-दाखविणें   पाठ देणें   दांत पाडणें   शह-शह देणें   अंगावर देणें   दांत पाडून हातावर देणें   जोड देणें   पित्त्या देणें   अक्रीत देणें   लोणी-लोणी खाऊन ताक देणें   खालीं पडूं देणें   नारळ हातीं देणें   हात कापून देणें   शरणचिठी देणें   हत्तीच्या दांतासारखे दांत असणें   दांत पाडल्यावर नागीण नाहीं, डोळे फोडल्यावर वाघीण नाहीं   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   शब्द खालीं पडूं न देणें   गुण घेणें-देणें   ताण देणें   पूजा देणें   जन्म देणें   अंगावरचें लेणें जन्मभर देणें   चढावर चढ देणें   ताव देणें-मारणें   दिवसावर नजर देणें   पोटास टांचा देणें   दाबा देणें   पदर फाडून देणें   हातावर येणें-लागणें, हातावर दूध देऊं लागणें   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   खांद्यावर मेखा-गाठोडें देणें   दिव्याला निरोप देणें   पाऊल मागें न देणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   ह्या हाताचा झाडा त्या हातावर द्यावा लागतो   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   दुधाचे दांत   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   उतारचिट्ठी देणें   मातीच्या मोलानें विकणें-देणें   ओशंगला देणें   तर्‍हेस-तर्‍हे देणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   स्वर स्वर देणें   कान भरवून देणें   मांडी देणें   दर्शन देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP