Dictionaries | References

दांत वठणें, लागणें

उच्चारलेला शाप ( एखाद्यावर ) फलद्रूप होणें. ‘ त्याच्यावर त्या चेटकीचा दांत वठरला. ( = त्याला शाप भोंवला. )

Related Words

दांत   भजनीं-भजनास लागणें   गळा लागणें   खानेके दांत और, देखनेके और   पंथास लागणें-टेकणें   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   लोढणें मागें लागणें-लावणें   राशीला लागणें   कर्ज लागणें   ससेमिरा-ससेमिरा मागें लागणें-लावणें   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   येकदेठीस लागणें   दांत फुटो वा बदाम फुटो   चालीस लागणें   कांटी लागणें   वाटेस लागणें   डोळ्यांपुढें काजवे दिसणें-चमकणें-नाचूं लागणें   नखाला माती न लागणें   दांत ओठ खाणें   ढाळ पडणें-लागणें   अंगीं मिरच्या लागणें,कुयले लागणे,झोंबणें   डाव लागणें   चुलीला अक्षत देणें-लागणें   पिंडास खिळणें-जडणें-बसणें-लागणें   कानाशी लागणें   दांत कोरून कोठें पोट भरत नसतें   वाहवटीला लागणें   पेठ लागणें   काडीची आग माडीस लागणें   पायीं लागणें   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   हिंडणें-हिंडणवारे करणें-लागणें   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   भाकरीला भूक लागणें   बाप होऊन लागणें   हातावर येणें-लागणें, हातावर दूध देऊं लागणें   दांत किटणें   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   दांत झिजणें   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   कुत्र्याचे दांत   तालु लागणें   मेंढीनें हुरळून वाघाचे पाठीस लागणें   खोटें वाण लागणें   ससा-ससे धोके बाळगणें-करणें-लागणें   पट्टी चालणें-लागणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP