Dictionaries | References

दाणे टाकून कोंबडीं झुंजविणें


कोंब डयांची झुंज पाहाणें कित्येकांना आवडतें व ते स्वतःच्या खर्चानें दाणें टाकून दोन कोंबडयांत भांडणें लावतात व मजा पाहतात. यावरून पदरचें खर्चून, विनाकारण, मुद्दाम भांडणें लावणें.

Related Words

झुंजविणें   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   टाकून बोलणें   दाणे टाकून कोंबडीं झुंजविणें   खडा टाकून ठाव घेणें   उभाशिवार टाकून जाणें-जळणें   घरांतले दाणे सारू-सरवूं नका, लेकरंबाळं मारूं नका   टाकून येणें   खाऊन माजावें, टाकून माजूं नये   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   जीव टाकून पळणें   कण्या टाकून कोंबडी झुंजविणें   आपल्या गुणें, घोडा खाई दाणे   दगड चहूंकडे टाकून पाहणें   चार ठिकाणी धोंडे टाकून पाहणें   खडा टाकून अंत पहावा   गळ टाकून पाहाणें   पायांवर पाय टाकून निजणे   खडा टाकून ठाव पाहाणें   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   दाणें टाकून कोंबडी झुंजविणें   तुझ्या नांवाचें मंगळसूत्र तोडून टाकून तुझ्या नांवाचें कुंकू पुसतें   फासा टाकून पहाणें   नरकांत धोंडा टाकून शिंतोडा घेणें   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   कोंबडीं बिंबडीं   गरीबाचे दाणे पसाभर, श्रीमंताचे मोती घरभर   हक्काचे दाणे   बीज तसे दाणे, फळ   दगड टाकून पाहणे   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   चिखलांत-गुवांत धोंडा टाकून अंगावर उडवून घेणें   चिखलांत धोंडा टाकून पलीकडे जाणें   अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   कोंबडा कोंबडीला दाणा टाकून तमाशा पाहतो   गळ टाकून पाहणे   आमंत्रण टाकून भीक मागणार   मांडीवर मांडी टाकून-घालून बसणें   खडा टाकून पाहाणें   धोंडा टाकून पाहावा! पडला तर आंबा. नाहीं तर धोंडा   झुंजविणें   कण्या टाकून कोंबडी झुंजविणें   दाणे टाकून कोंबडीं झुंजविणें   दाणें टाकून कोंबडी झुंजविणें   कण्या टाकून कोंबडी झुंजविणें   झुंजविणें   दाणें टाकून कोंबडी झुंजविणें   हक्काचे दाणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP