Dictionaries | References

दादला बायकोला, बुधला तुपाला

ज्याप्रमाणें तूप ठेवण्यास बुधल्याची आवश्यकता असते, त्याशिवाय तें नीट राहात नाहीं त्याप्रमाणें प्रत्येक स्त्रीस नवरा असणें आवश्यक आहे.

Related Words

बुधला   नितांतल्या बायकोला बुरांडला दादल्या   दादला   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   दादला बायकोला, बुधला तुपाला   घर चंद्रमौळी, आणि बायकोला साडीचोळी   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   उतरंडीला नसेना दाणा, पण दादला असावा पाटील राणा   भीकेवर भीक नि दादला वीक   लोक आले ताकाला, बायकोला संताप आला   खाल्‍लेल्‍या अन्नाला आणि मिळालेल्‍या बायकोला किंमत नाहीं   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   दुधाला आणि तुपाला झांकण कोण न ठेवील   बुधला-ली-बुधली उताणी पडणें   दादला फुगला आणि तसाच निजला   म्हातारा दादला जिवाला आधार   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   मेंगा-मेंगा दादला, थानांचा काळ   बायकोला ताठा, घरधन्याला सोटा   (जनावराला, बायकोला) शीर फुटणें   बायकोला पोर, जिवाला घोर   आईच्या लुगड्याला बारागांठी, बायकोला पितांबर धटी   मधली गेली खोड, तर दादला बायली गोड   हौसेनें दादला केला, तो रंडिबाज निघाला   बटीक-बटीक बाईल, कटक दादला   बायकोला पायलीभर आणि नवर्‍याला शेरभर   बायको धमकट, व दादला कसपट   लोकाच्या बायकोला शृंगार साज   कांहीं नसो पण पाटील दादला असो   उंदराला माऊ, बायकोला जाऊ   म्हातार्‍याच्या बायकोला तांबटाच्या रोटया   दादला or दादव्या   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   बायकोला शिळी पोळी, रांडेला पुरण पोळी   दादला झाला गोसावी आणि पोरें कोणीं पोसावीं   दादला-ल्या   गायीला वासराचे व बायकोला पोराचें मीस   लोकाच्या बायकोला अलंकार घालून काय उपयोग?   हेंगाड दासी, दादला नाशी   कांही नसो पण दादला पाटील असो   म्हातारा दादला कुंकवाला आधार   पाहुणा अला भेटीला, पहिला दिवस बायकोला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP