Dictionaries | References

दुःखाअंतीं वैद्य

दुखणें ( रोग ) झाल्यास वैद्याकडे जावें.
दूखणें बरें व्हावयाची वेळ आली म्हणजे वैद्याची गांठ पडतें.

Related Words

वैद्य   नाकाडोळ्याचा वैद्य (वैदू)   काम जाऊं, वैद्य मरूं   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   जांघाडी दुःख, जांवई वैद्य   वैद्य रोगी, भुरटा जोगी   दुःखाअंतीं वैद्य   वैद्य-वैद्यबोवाची मात्रा, बाजोखालीं उतरा   वक्कल-वक्कल, वकील आणि वैद्य   वरल्या वैद्याची (दैवाची) सुटली दोरी, खालचा वैद्य काय करी?   गरज सरो, वैद्य मरो   ईश्र्वर आरोग्य देतो, वैद्य दस्तुरी घेतो   तरुण वकील, वृद्ध वैद्य   काळ प्राण हरण करतो पण वैद्य प्राण आणि वित्त नेतो   अवघड जागीं गळूं, सासरा वैद्य   अवघड जागीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचण - अडचणीचें दुःख (दुखणें) आणि जांवई वैद्य - अडचणीचे ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   दुःखाअंतीं सुख   भोग आला सुरता, वैद्य मिळाला पुरता   भोग आला सरता म्हणजे वैद्य मिळतो पुरता   नाजुक नाजूक जागीं करट(दुखणें), जांवई वैद्य   सासूचें अवघड ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   वैद्य II.   भोग फिटे आणि वैद्य भेटे   शेकणें-शेकणें हें अर्धा वैद्य आहे   नाकाकानाचा or नाकाडोळ्याचा वैद्य   नाकाकानाचा-नाकाडोळ्याचा वैद्य   रोगी मेल्यावरी, वैद्य आला घरीं   गरज सरो, वैद्य मरो   तरुण वकील, वृद्ध वैद्य   ईश्र्वर आरोग्य देतो, वैद्य दस्तुरी घेतो   नाकाडोळ्याचा वैद्य (वैदू)   दुःखाअंतीं वैद्य   अडचण - अडचणीचें दुःख (दुखणें) आणि जांवई वैद्य - अडचणीचे ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   अवघड जागीं गळूं, सासरा वैद्य   अवघड जागीं दुःख आणि जांवई वैद्य   काम जाऊं, वैद्य मरूं   काळ प्राण हरण करतो पण वैद्य प्राण आणि वित्त नेतो   जांघाडी दुःख, जांवई वैद्य   नाकाकानाचा or नाकाडोळ्याचा वैद्य   नाजुक नाजूक जागीं करट(दुखणें), जांवई वैद्य   भोग आला सरता म्हणजे वैद्य मिळतो पुरता   भोग आला सुरता, वैद्य मिळाला पुरता   भोग फिटे आणि वैद्य भेटे   रोगी मेल्यावरी, वैद्य आला घरीं   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   वैद्य रोगी, भुरटा जोगी   वैद्य-वैद्यबोवाची मात्रा, बाजोखालीं उतरा   अडचण - अडचणीचें दुःख (दुखणें) आणि जांवई वैद्य - अडचणीचे ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   अवघड जागीं गळूं, सासरा वैद्य   अवघड जागीं दुःख आणि जांवई वैद्य   ईश्र्वर आरोग्य देतो, वैद्य दस्तुरी घेतो   काम जाऊं, वैद्य मरूं   काळ प्राण हरण करतो पण वैद्य प्राण आणि वित्त नेतो   गरज सरो, वैद्य मरो   जांघाडी दुःख, जांवई वैद्य   तरुण वकील, वृद्ध वैद्य   नाकाकानाचा or नाकाडोळ्याचा वैद्य   नाकाकानाचा-नाकाडोळ्याचा वैद्य   नाकाडोळ्याचा वैद्य (वैदू)   नाजुक नाजूक जागीं करट(दुखणें), जांवई वैद्य   भोग आला सरता म्हणजे वैद्य मिळतो पुरता   भोग आला सुरता, वैद्य मिळाला पुरता   भोग फिटे आणि वैद्य भेटे   रोगी मेल्यावरी, वैद्य आला घरीं   वक्कल-वक्कल, वकील आणि वैद्य   वैद्य   वैद्य II.   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   वैद्य रोगी, भुरटा जोगी   वैद्य-वैद्यबोवाची मात्रा, बाजोखालीं उतरा   वरल्या वैद्याची (दैवाची) सुटली दोरी, खालचा वैद्य काय करी?   शेकणें-शेकणें हें अर्धा वैद्य आहे   सासूचें अवघड ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP