Dictionaries | References

दुःखाचे डोंगर, पर्वत

अतिशय दुःख
दुःखाचा फळस. ‘ दुःखाचे पर्वत झाले. ’- ख २७८१.

Related Words

डोंगर   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   सप्त कुलाचल-पर्वत   ईश्र्वराच्या नांवावर डोंगर तरतात   उरी डोंगर घेणें   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   उरीं डोंगर पुरीं काट्या (काड्या) घेणें   डोंगराक सुत घालां, आयल्‍यार डोंगर आयलो, ना जाल्‍ल्‍यार सूत गेलें   पापाचे पर्वत   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   पर्वत   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   दुरून डोंगर साजरा, जवळ गेले की कांट्याकुट्या (जवळ जातांना काजरा)   डोंगर करती आटापिटा, हातीं लागे उंदीर पोरटा   महमद पर्वत न्याय   चिंतेच्या दगडावर दुःखाचा पर्वत कोसळला   भयर पर्वत, भितर खर्वत   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   पायाखालीं जळतें आणि डोंगरी-डोंगर विझवावयास वांवतो?   सप्त कुलाचल-पर्वत   यशाचे पर्वत झाले   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   नारद-पर्वत   पर्वत (काण्व)   अति दुर्लघ्य पर्वत   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   राईचा (होतो) पर्वत, रंकाचा (होतो) राव   काजळाचा डोंगर   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   दुरून डोंगर साजरा   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे (कांटेकुटे)   डोंगर महंमदाकडे नाही आला तर महंमद डोंगराकडे जाईल   सुतान डोंगर खेडावप   डोंगर कोरून-पोखरून उंदीर काढला   काडीआड डोंगर   डोंगर पोखरला, उंदीर निघाला   इकडचा डोंगर तिकडे करणें   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   चिंतेच्या दगडावर दुःखाचा पर्वत कोसळला   भयर पर्वत, भितर खर्वत   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   अति दुर्लघ्य पर्वत   पर्वत (काण्व)   महमद पर्वत न्याय   यशाचे पर्वत झाले   राईचा (होतो) पर्वत, रंकाचा (होतो) राव   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   अति दुर्लघ्य पर्वत   उरी डोंगर घेणें   काजळाचा डोंगर   काडीआड डोंगर   चिंतेच्या दगडावर दुःखाचा पर्वत कोसळला   डोंगर   नारद-पर्वत   पर्वत   पर्वत (काण्व)   पापाचे पर्वत   भयर पर्वत, भितर खर्वत   महमद पर्वत न्याय   यशाचे पर्वत झाले   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   राईचा (होतो) पर्वत, रंकाचा (होतो) राव   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   सप्त कुलाचल-पर्वत   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP