Dictionaries | References

दुःखावरचे डाग निघत नाहींत

अंगास इजा झाली असतां ज्याप्रमाणें पडलेले वण कधीं बुजत नाहींत त्याप्रमाणें मनुष्य आधींच दुःखानें पोळला असतां त्यास कटु शब्दांनीं दुखविल्यास ते शब्द तो कधींहि विसरणार नाहीं.

Related Words

डाग   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   डाग जातो, खोड राहती   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   डाग झाला जुना आणि मला पतिव्रता म्‍हणा   पांढरा कागद, तरुण वय, डाग लागे निश्चय   चाराहि धारा कोणाच्या तोंडांत पडत नाहींत   नवस फळत नाहींत, सायास फळतात   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   दगडापासून रक्त निघत नाहीं   जिभेला डाग देणें   दुःख पाहून डाग देणें   अंतर्यामास डाग बसणें - लागणें   कपाळीं डाग लागणें   दलालाच्या अंगावर घोडे पडत नाहींत   डाग देणें   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   अवघे जोडे सर्वांपायीं सारखे बसत नाहींत   आडवे बोट घातल्याशिवाय लोणी (तूप) निघत नसतें   शिजेपर्यंत दम निघतो पण निवेपर्यंत दम निघत नाहीं   हळदीचा डाग लागणें-विटाळ होणें   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   बोटानें मुलें होत नाहींत, शेटानें आंबे पडत नाहींत   हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत   पोट भरतें पण डोळे भरत नाहींत   अंगावरचे केंस मोजवत नाहींत   मातीचे कुल्ले लावल्यानें लागत नाहींत   वांकडें बोट घातल्याशिवाय तूप निघत नाहीं   आगीवांचून धूर येत (निघत) नाहीं   डाग or डागिना   हलकट-हलकट पणें वागणें, डाग लावून घेणें   कपाळाचा डाग   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   ती गेली पण ते गेले नाहींत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   धैर्य आणि थोरपण, हीं नाहींत भिन्न   सुईणीपुढें चेष्टा चालावयाच्या नाहींत   शेटानें आंबे पडत नाहींत   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   चिखलाच्या टिरी चिकटत नाहींत   बोलत्याचे कुळीथ विकतात पण न बोलत्याचे गहूं विकत नाहींत   देणें आणि दुखणें कोणालाहि आवडत नाहींत   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   अवघे जोडे सर्वांपायीं सारखे बसत नाहींत   आगीवांचून धूर येत (निघत) नाहीं   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   एका हातांत दोन कलिंगडे राहात नाहींत   कपाळाचा डाग   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   चाराहि धारा कोणाच्या तोंडांत पडत नाहींत   चिखलाच्या टिरी चिकटत नाहींत   जिभेला डाग देणें   डाग   डाग देणें   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   दुःख पाहून डाग देणें   दगडापासून रक्त निघत नाहीं   देणें आणि दुखणें कोणालाहि आवडत नाहींत   दलालाच्या अंगावर घोडे पडत नाहींत   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   नासलीं मिरीं जोंधळ्याला हार जात नाहींत   फिरत्या भोंवर्‍याचे वेढे मोजतां येत नाहींत   बोटानें मुलें होत नाहींत, शेटानें आंबे पडत नाहींत   बोलक्याचीं गांजरें विकतील पण न बोलक्याचीं केळीं विकावयाचीं नाहींत   बोलक्याचीं बोंडें विकलीं जातात पण निबोल्याचें गहूं विकले जात नाहींत   बोलत्याचे कुळीथ विकतात पण न बोलत्याचे गहूं विकत नाहींत   मंत्रानें मुलें होत नाहींत   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   मुलास लाड खाण्याचे, विद्येचे नाहींत   मांजरीचे दांत तिच्या पिलांस खात नाहींत   मातीचे कुल्ले लावल्यानें लागत नाहींत   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   वांकडें बोट घातल्याशिवाय तूप निघत नाहीं   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   सर्वच पदार्थ पांढरे नाहींत   स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाहींत   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   हंसायला आहेत, पोसायला नाहींत   हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत   हानि-हानि, लाभ, मृत्यु, हीं सांगून येत नाहींत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP