Dictionaries | References

दुःखावर डाग

डागण्या देणें
फासळया घालणें
फासळया टाकणें
दैववशात‌ दुःख पावलेल्या मनुष्यास मर्ममेदक भाषणानें आणखी दुःख देणें
जखमेवर मीठ घालणें. चोळणें
दुखावलेल्या अंतःकरणास आणखी टोंचून बोलून दुखविणें.

Related Words

डाग   फांसडी-दुःखावर फांसड्या टाकणें-मारणें   दुःखावर डाग   डाग जातो, खोड राहती   तेल्‍याचा पांघरुणाला कधी डाग पडणार आहे?   हळदीचा डाग लावणें   डाग झाला जुना आणि मला पतिव्रता म्‍हणा   पांढरा कागद, तरुण वय, डाग लागे निश्चय   जिभेला डाग देणें   दुःख पाहून डाग देणें   कपाळीं डाग लागणें   अंतर्यामास डाग बसणें - लागणें   दुःख पाहून डाग द्यावा   डाग देणें   हळदीचा डाग लागणें-विटाळ होणें   दुःखाची सत्ता मनुष्यावर, मनुष्याची नाहीं दुःखावर   दुःखावरचे डाग निघत नाहींत   कपाळचा डाग   कुळाला डाग लावणें   कपाळाचा डाग   डाग or डागिना   हलकट-हलकट पणें वागणें, डाग लावून घेणें   दुःखावर डाग   कपाळाचा डाग   जिभेला डाग देणें   डाग   डाग देणें   दुःख पाहून डाग देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP