Dictionaries | References

दुःखें अग्नीपरी, झांकतां वाढे भारी

आपलें दुःख ( दुखणें, रोग ) झांकून ठेवण्यापेक्षां तें योग्य माणसास दाखवून त्यावर इलाज करून बरें करणें चांगलें
तसें न केल्यास तें बळावतें व शेवटीं त्रासदायक होतें.

Related Words

भारी   दुःखें अग्नीपरी, झांकतां वाढे भारी   अल्प दुःखी मोठा खेद, मोठीं दुःखें होतीं बंद   पडे, झडे, ज्ञान वाढे   दुःखें पापें   पडे झडे, माल वाढे   भारी   वाढे वाढे, अक्कल काढे   पडे झडे, मूल वाढे   आप दुःख भारी, परदुःख शीतळ   चांगली ऐकतां खबर, रक्त वाढे शेरभर   लागे बोट, वाढे पोट   शेजारणीचें देणें थोंडें आणि मनाची भूक वाढे   गांडीवरचा घाव झांकतां नये आणि दाखवितां नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   जेथें वाढे ताठा, तेथे उभा सोटा   भिडे भिडे पोट वाढे   दिमाख भारी, खिस्त्या दारीं   वाढे-ठंसांत जाऊन वाढें आणणें   नित्य नेमें शांति वाढे, तणें तुटती पवाडे   देवालयीं दुर्वासना, त्यास भारी यमयातना   दुष्ट मनुष्य कारभारी, लोका उपद्रव भारी   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   भपका-भपका भारी, खिसा खाली, मार खानेकी निशाणी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   मगराची स्वारी, पाण्यांत भारी   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   द्राक्ष्गाची माधुरी आणि फुलांचा वास, उत्तरोत्तर वाढे तयाची आस   ज्ञानाच्या गोष्टी भारी, सून सासूला मारी   घरबारी-भारी   भिडेभाडे पोट वाढे   हौस भारी अन् हुलग्या मठाची केली न्याहरी   गांड भरे आणि देवपूजा वाढे   घुसळीकरितां उसळी भारी   द्रव्यावीण हिंमत धरी, त्याचा नाश होय भारी   मनीं ध्यास वाढे, तेंच स्वप्न रोकडें   उंसात जाऊन वाढे आणणें-शोधणें   आज्ञा पालन बरी, उपकार वाटती भारी   अल्प साधारण खाणें, नित्य आयुष्य वाढे तेणें   मिष्टान्न भरण करी, त्यास दुखणें भारी   चढती पायरी, मूर्खाला आनंद भारी   अपूर्व - अपूर्व वस्तु घरीं ठेवतां कठीण भारी   कामा लागे लौकर, शेती वाढे भराभर   भरम-भरम भारी और खिसा खाली   भरम भारी, खिसा खाली   आकांशातील देवाची तुटली दोरी, मृत्युलोकचा देव बोंबल्या भारी   अपूर्व - अपूर्व वस्तु घरीं ठेवतां कठीण भारी   आकांशातील देवाची तुटली दोरी, मृत्युलोकचा देव बोंबल्या भारी   आज्ञा पालन बरी, उपकार वाटती भारी   आप दुःख भारी, परदुःख शीतळ   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   गांड भरे आणि देवपूजा वाढे   घरबारी-भारी   घुसळीकरितां उसळी भारी   चढती पायरी, मूर्खाला आनंद भारी   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   ज्ञानाच्या गोष्टी भारी, सून सासूला मारी   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   द्रव्यावीण हिंमत धरी, त्याचा नाश होय भारी   देवालयीं दुर्वासना, त्यास भारी यमयातना   दुष्ट मनुष्य कारभारी, लोका उपद्रव भारी   दिमाख भारी, खिस्त्या दारीं   पडे झडे, माल वाढे   भपका-भपका भारी, खिसा खाली, मार खानेकी निशाणी   भरम-भरम भारी और खिसा खाली   भरम भारी, खिसा खाली   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   भारी   भिडेभाडे पोट वाढे   मगराची स्वारी, पाण्यांत भारी   मिष्टान्न भरण करी, त्यास दुखणें भारी   शेजारणीचें देणें थोंडें आणि मनाची भूक वाढे   हौस भारी अन् हुलग्या मठाची केली न्याहरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP