Dictionaries | References

दुःख धरून बसला, कर्ज न फिटे त्याचे बाला

जो मनुष्य नेहमीं शोक करण्यांत वेळ घालवितो, प्रयत्न करीत नाहीं त्याचे हातून कर्जाची फेड कधीं होत नाहीं. Sorrow will pay no debt.

Related Words

बुडीत कर्ज   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   बाकी न ठेवणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   ज्‍याचे जवळ पैका, त्‍याचे बोल ऐका   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   बम्मन-बम्मनकी गई बछडी, रावणकी गई लंक, दोनो दुःख समान है, ओ राजा ए रंक   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   बाला   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   राखण बसला दारांत, चोर शिरला घरांत   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   गवत्‍या बसला जेवाया आणि ताकासंगें शेवाया   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   आरंभी आशेचे सुख, दुःख   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   उंदीर मावेना बिळीं, त्याचे पुच्छीं तृणपुली   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   उद्योगानें सुख, रिकामपणीं दुःख   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कर्ज केल्‍यामागें, खोटें बोलावें लागे   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   कवाध र न   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   अडचण - अडचणीचें दुःख (दुखणें) आणि जांवई वैद्य - अडचणीचे ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणींचे दुःख   आरंभी आशेचे सुख, दुःख   इंग्रजी दुःख   उद्योगानें सुख, रिकामपणीं दुःख   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   गुरूं काढतें भूक आणि मूल (पोर) काढतें दुःख   जशास तसें भेटे, मनाचा संशय फिटे   जिकडे-जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   डोईचे वाटेनें कर्ज देणें   तेलिणीशीं रुसला, अंधारात बसला   दुःख   दुष्टाचरणी मनुष्याला अंतीं दुःख   धरून   नखभर सुख, हातभर दुःख   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   पत्रास _   बुडीत कर्ज   बुढ्ढा - बाला बराबर होता हैं   बाला   बाला देणें-मारणें   बाला-ल्या-बाला देणें-मारणें-हांकणें   बाला होणें   माहेरचें सुख, सासरीम होतें दुःख   रणां पडिल्ल्या दुःख ना, लाथे दुःख   राष्ट्रीय कर्ज   वेलीस दुःख नाहीं, वाळुकास दुःख नाहीं   शिव भेटे, संशय फिटे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP