Dictionaries | References

दुःख पाहून डाग द्यावा

जेथें दुखणें असले तेथें डाग द्यावा म्हणजे तें बरें होतें. रोग असेल त्याची परीक्षा करून त्यावर उपाय करावा. जो दोष असेल तो शोधून काढून त्याचा निरास करावा. वर वाक्प्रचार पहा.

Related Words

डाग   दुसर्‍याचें परमदुःख, पाहून हेवा मानी सुख   डाग जातो, खोड राहती   दुःख वेशीस बांधणें   दाढी पाहून वाढणें   दाढी पाहून वाढी   दुःख पाहून डाग देणें   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   सोन्याचा द्यावा होन पण घराचा देऊं नये कोन   पायाकडे पाहून करणें   मुख पाहून मुशाहिरा आणि घोडा पाहुन खरारा   दगडाकडे पाहून खालचा विंचू दिसत नाहीं   दुःख शोका वाद्य गान, चित्तास वाटे समाधान   सज्जन-सज्जन दुःखातें न मोजी, दुःख वसे दुर्जनास   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   डोंगरास दुःख आणि शिंपीभर औषध   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   जीव द्यावा त्‍यापेक्षां जितरब गेलें तरि उत्तम   अंतर्यामास डाग बसणें - लागणें   जिभेला डाग देणें   डाग देणें   सुखामागें दुःख आहेच   गुरूं काढतें भूक आणि मूल (पोर) काढतें दुःख   गरीब गर्वी, लोभी धनी, पाहतां दुःख वाटे मनीं   इंग्रजी दुःख   सुख सांगचें सुखेस्ताक आणि दुःख सांगचें दुःखेस्ताक्‍   एक वेळीं दुःख होणें, दुजे समयीं सुख जाणें   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   बम्मन-बम्मनकी गई बछडी, रावणकी गई लंक, दोनो दुःख समान है, ओ राजा ए रंक   हळदीचा डाग लागणें-विटाळ होणें   पोटाचें दुःख काढणें-सोसणें   स्वप्न पाहून जागा होणें   वारा पाहून पाठ द्यावी, वारावाहेल तसें करावें, वारा पाठीवर घ्यावा   आप दुःख भारी, परदुःख शीतळ   माणूस पाहून बोल, झाड पाहून घाव   काळा ब्राह्मण गोरा शूद्र, त्‍यास पाहून कापे रुद्र   आपलें दुःख विघ्नासमान, दुसर्‍याचें दुःख लग्नासमान   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   पायरीच्या पाया पडून मग पाय द्यावा   बक्षीस-बक्षीस द्यावा हत्ती, हिशेबीं सोडूं नये रती   कपाळाचा डाग   सासूचें अवघड ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   गव्हाइतके सुख, पायली इतकें दुःख   आदाय (अ. दा) पाहून खर्च करावा   एक वाईट आचरतो, पाहून दुसरा करितो   ब्राम्हण-काळा ब्राम्हण गोरे शूद्र, यांस पाहून कोपे रुद्र   दुर्दैवानें बाप फसला. तें पाहून मुलगा सुधारला   हाड तिकडे शेपूट जाड, तोंड पाहून जेवणवाढ   अडचण - अडचणीचें दुःख (दुखणें) आणि जांवई वैद्य - अडचणीचे ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणींचे दुःख   अपायीं उपाय करावा त्यापेक्षां तो होऊं न द्यावा   आरंभी आशेचे सुख, दुःख   इंग्रजी दुःख   उद्योगानें सुख, रिकामपणीं दुःख   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   कपाळाचा डाग   गुरूं काढतें भूक आणि मूल (पोर) काढतें दुःख   जसा वारा वाजेल तसा तोल द्यावा   जिभेला डाग देणें   डाग   डाग देणें   दुःख   दुःख पाहून डाग देणें   दुष्टाचरणी मनुष्याला अंतीं दुःख   नखभर सुख, हातभर दुःख   पायाकडे पाहून करणें   पाहून घेणें   माहेरचें सुख, सासरीम होतें दुःख   रणां पडिल्ल्या दुःख ना, लाथे दुःख   वेलीस दुःख नाहीं, वाळुकास दुःख नाहीं   साहून पाहून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP