Dictionaries | References

दुआ

See also:  दुवा
 पु. आशीर्वाद ; ईश्वराने एखाद्याचे बरे करावे या बद्दलचे अभीष्टचिंतन ; ईश्वराजवळ केलेली प्रार्थना . प्रत्यक्ष दिवस की फळ आपले स्त्रीस भक्षावयास देणे . - भाब ५२ . जर वजीर कबूल करितील तर दुनिया आपल्यास दुआ देईल . - रा ६ . ६२१ . [ अर . दुआ ]
 पु. आशीर्वाद ; ईश्वराने एखाद्याचे बरे करावे या बद्दलचे अभीष्टचिंतन ; ईश्वराजवळ केलेली प्रार्थना . प्रत्यक्ष दिवस की फळ आपले स्त्रीस भक्षावयास देणे . - भाब ५२ . जर वजीर कबूल करितील तर दुनिया आपल्यास दुआ देईल . - रा ६ . ६२१ . [ अर . दुआ ]
०गीर   द्वागीर - वि . हितेच्छु ; शुभचिंतक ; निष्ठावंत . आम्ही हज्रतीचे दुवागीर - चित्रगुप्त ४६ . तुम्ही बादशाहीचे दुवागीर . - पाब ९ . ऐसेच गरघडी खत किताबत पाठवून फकिराचे खबर घेत असले पाहिजे , आम्ही द्वागीर असो . - ब्रप ३०७ . [ फा . ] दुवागो - पु . ( कोर्टातील अर्जात रूढ ) अर्जदार ; अर्ज , विनंती करणारा . [ फा . दुआगो ]
०गीर   द्वागीर - वि . हितेच्छु ; शुभचिंतक ; निष्ठावंत . आम्ही हज्रतीचे दुवागीर - चित्रगुप्त ४६ . तुम्ही बादशाहीचे दुवागीर . - पाब ९ . ऐसेच गरघडी खत किताबत पाठवून फकिराचे खबर घेत असले पाहिजे , आम्ही द्वागीर असो . - ब्रप ३०७ . [ फा . ] दुवागो - पु . ( कोर्टातील अर्जात रूढ ) अर्जदार ; अर्ज , विनंती करणारा . [ फा . दुआगो ]

Related Words

दुआ   दुआ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP