Dictionaries | References

दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा


डोंगर दुरुन हिरवेगार व रमणीय दिसतात पण जवळ गेलें असतां रुक्ष व भयाण दिसतात यावरुन, पुष्कळ गोष्टी दुरुन चांगल्या दिसतात व त्यांच्या संबंधीं आदर वाटतो. पण प्रत्यक्ष जवळ त्या बारकाईने पाहिल्या तर त्यांच्यात पुष्कळ दोष आढळतात, व त्यांचा कंटाळा येतो.

Related Words

डोंगर   दुरुन   जवळ   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे (कांटेकुटे)   उरी डोंगर घेणें   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   उरीं डोंगर पुरीं काट्या (काड्या) घेणें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   जवळ करणें   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   जवळ धरणें   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   घोडामैदान जवळ असणें   काजरा - काजर्‍याला फळें, दुर्बळाला बाळें   फुटका डोळा काजळानें साजरा   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   जवळ घेऊन   साजरा   दुरून डोंगर साजरा   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   दुरुन बगळा दिसतो साधा, आंत कपाटाची बाधा   डोंगर महंमदाकडे नाही आला तर महंमद डोंगराकडे जाईल   काजळाचा डोंगर   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   सुतान डोंगर खेडावप   डोंगर कोरून-पोखरून उंदीर काढला   काडीआड डोंगर   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   येतां जातां खाई अन् ताटीं बसल्या भूक नाहीं   सासरीं जातां कुचकुच कांटे, माहेरीं येतां हरीख वाटे   करूं जातां एक, घडें-घडून येतें विपरीत   पुणतांबे-पुणतांब्याच्या म्हशी आणि ढोणगांव साजरा   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   लेकरांगुरांनी वाडा साजरा   करूं जातां एक, प्रारब्‍ध घडवी अनेक   लेंकरां-गुरांनीं वाडा साजरा   अंधळा डोळा काजळानें साजरा   सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   जवळ नसून अर्थ, उगाच वाहे पुरुषार्थ   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ   जवळ उभा करणें   जवळ नाहीं पैका, बाजार लागे फिका   घोडा मैदान जवळ आहे   जवळ असे तें कोपर्‍यांत बसे, लांबचे असे ते स्‍वप्नी दिसे   पाण्यापासून जवळ, सोयर्‍यापासून दूर   काजरा   दुरून डोंगर साजरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP