Dictionaries | References

दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें


दुरुन दिसावयास एखादी गोष्ट चांगली दिसते पण ती जवळ गेलें असतां अगदीं भिकार दिसते
पण आपली असली म्हणजे तिची आपण वाखाणणी करतों.

Related Words

कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   भिंती सारव, म्हणे कोनाडे किती   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   व्याली आणि चाटावयास विसरली   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   ज्‍याचें त्‍याला बरें   चुलीचें लांकूड चुलीत बरें   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   आळस दारिद्र्य़ाचे घर   इच्छा काय आणि झाले काय   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   जुन्याला लाथा आणि नव्याच्या चरणीं माथा   तुटलें मन आणि फुटलें मोतीं सांधत नाहीं   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   दिलें घर कीं उपजलें घर   दिवसां भागला आणि रात्रीं निजला   बचना-बचेगा नर, तो बांधेगा घर   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   बिन भाडयाचें घर   भेटीला आला आणि वेठीला नेला   भुताटकी-भुताटकीचें घर   मुढा-मुढा माकोजी आणि नकटा टिकोजी   माप आणि महापाप   वानर म्हणतें पहाट झाली म्हणजे घर बांधूं   हिंव-हिंव भरलें चंद्राला आणि ताप भरला सूर्याला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP