Dictionaries | References

दुरून डोंगर साजरा, जवळ गेले की कांट्याकुट्या (जवळ जातांना काजरा)


डोंगर दुरून सुंदर दिसतो पण जवळ जाऊन पाहिले असतां सर्व कांटेरी झुडपांनी आच्छादिलेला असतो किंवा त्‍यावर कुचल्‍याची झाडे वाढलेली दिसतात. यावरून एखाद्या गोष्‍टीचे बहिरंग जरी दुरून सुंदर दिसत असले, तरी त्‍यावरून तिच्या अंतरंगाची परीक्षा करूं नये. नाहीतर अनेक वेळा फसगतच होण्याचा संभव असतो. दूरस्‍थाः पर्वता रम्‍या वेश्या च मुखमंडने। युद्धस्‍य वार्ता रम्‍या च त्रीणि रम्‍याणि दूरतः ।।

Related Words

जवळ करणें   गाढवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   घोडामैदान जवळ असणें   उरी डोंगर घेणें   आईचें दूध की गायीचें दूध   दहा (दस) गेले, पांच उरले   कालनिर्णयकोश IV. - सप्तर्षियुग की कल्पना   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   ती गेली पण ते गेले नाहींत   माझे हात का कोकणांत गेले?   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   साजरा   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ   केतकीचें पानबाई की की   दुर्दशा उडून येती, जातांना चालत जाती   पुणतांबे-पुणतांब्याच्या म्हशी आणि ढोणगांव साजरा   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   हाकाहांक-की   देउळची फुटली घांट, तर गुरविणीचें गेले झ्यांट   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   काजळाचा डोंगर   राव राव गेले रणीं आणि भागूबाईची आली पर्वणी   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   आपघर की बापघर   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   घातक or की   लेजे दान की दीजे प्राण   जीवु गोडु की गोड गोड   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   ओठापर्यंत आले पण पोटांत गेले नाहीं   काजरा   घातक or की   दुरून डोंगर साजरा   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP