Dictionaries | References

दुरून डोंगर साजरा


दूर पहा.

Related Words

डोंगर   दुरून डोंगर साजरा, जवळ गेले की कांट्याकुट्या (जवळ जातांना काजरा)   ईश्र्वराच्या नांवावर डोंगर तरतात   उरी डोंगर घेणें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   उरीं डोंगर पुरीं काट्या (काड्या) घेणें   डोंगराक सुत घालां, आयल्‍यार डोंगर आयलो, ना जाल्‍ल्‍यार सूत गेलें   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   दुरून डोंगर साजरा   फुटका डोळा काजळानें साजरा   डोंगर करती आटापिटा, हातीं लागे उंदीर पोरटा   साजरा   कुत्रे दुरून भुंकती, ते कदापि न डसती   दुरून   पायाखालीं जळतें आणि डोंगरी-डोंगर विझवावयास वांवतो?   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   पुणतांबे-पुणतांब्याच्या म्हशी आणि ढोणगांव साजरा   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   साजरा करणे   लेकरांगुरांनी वाडा साजरा   आपले घरचा खटला, दुरून कळतो मनाला   लेंकरां-गुरांनीं वाडा साजरा   अंधळा डोळा काजळानें साजरा   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे (कांटेकुटे)   डोंगर महंमदाकडे नाही आला तर महंमद डोंगराकडे जाईल   सुतान डोंगर खेडावप   डोंगर कोरून-पोखरून उंदीर काढला   काडीआड डोंगर   डोंगर पोखरला, उंदीर निघाला   इकडचा डोंगर तिकडे करणें   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   काजळाचा डोंगर   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   फुटका डोळा काजळानें साजरा   साजरा   दुरून डोंगर साजरा   अंधळा डोळा काजळानें साजरा   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   दुरून डोंगर साजरा, जवळ गेले की कांट्याकुट्या (जवळ जातांना काजरा)   पुणतांबे-पुणतांब्याच्या म्हशी आणि ढोणगांव साजरा   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   लेकरांगुरांनी वाडा साजरा   लेंकरां-गुरांनीं वाडा साजरा   साजरा करणे   अंधळा डोळा काजळानें साजरा   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   दुरून डोंगर साजरा, जवळ गेले की कांट्याकुट्या (जवळ जातांना काजरा)   पुणतांबे-पुणतांब्याच्या म्हशी आणि ढोणगांव साजरा   फुटका डोळा काजळानें साजरा   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   लेकरांगुरांनी वाडा साजरा   लेंकरां-गुरांनीं वाडा साजरा   साजरा   साजरा करणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP